Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceminister rozwoju i technologii Olgę Semeniuk na Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Jak podał resort w komunikacie, "Pełnomocnik będzie działać na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw".

Z informacji przekazanych przez MRiT wynika, że pełnomocnik będzie monitorować prace podejmowane przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ma też współpracować z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania działań wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa; inicjować działania organów administracji rządowej mających na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Resort podał, że pełnomocnik będzie także opiniować działania organów administracji rządowej mających wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, inicjować i opiniować działania mające na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy.

9 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zgodnie z rozporządzeniem, "Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów". Pełnomocnik może - za zgodą premiera - "wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania".

W rozporządzeniu zapisano, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.