Sejm przyjął w środę zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy o usługach płatniczych. Celem zgłoszonej na prośbę NBP regulacji jest zobowiązanie sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty w gotówce.

Za ustawą zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się siedmiu. Wcześniej, podczas prac w podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, posłowie poparli trzy poprawki, z których dwie mają charakter redakcyjny.

Trzecia zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Gdyby ta regulacja obowiązywała obecnie, to limit transakcji wynosiłby 5370,64 zł.

W opinii projektodawcy, w zakresie rodzajów instrumentów płatniczych zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych akceptowanych przez punkty handlowo-usługowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy mieć na uwadze zwyczaje płatnicze oraz potrzebę zapewnienia możliwości korzystania przez wszystkie grupy społeczne z preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych.

Jak napisano w uzasadnieniu do prezydenckiego projektu skierowanego do Sejmu, regulacja płatności gotówką "pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których konsument – w przypadku akceptacji oferty zawarcia umowy z akceptantem – nie będzie mógł dokonać płatności, poza formą bezgotówkową, w gotówce".