Niezawodna, precyzyjna, aktualna informacja dostępna dla personelu prowadzącego ruch kolejowy – to zalety wdrażanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sytemu komunikacji cyfrowej – GSM-R. Po zakończeniu inwestycji współfinansowanej ze środków POIiŚ, dzięki nowoczesnej łączności, podróże będą bezpieczniejsze, a kierowanie ruchem sprawniejsze.

W 2025 roku, dzięki realizacji na prawie 14 tys. km linii kolejowych projektu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, głównym systemem łączności na polskiej kolei stanie się GSM-R. Całkowite przejście na nowy standard ma nastąpić w roku 2030. Uruchomienie nowego, cyfrowego sytemu łączności GSM-R zapewni lepszą komunikację między pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu pociągów. Przekazywanie komunikatów stanie się szybsze i sprawniejsze a zarządzanie ruchem kolejowym łatwiejsze. Nowy system umożliwi również wdrożenie na kluczowych liniach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Dzięki, ujednoliceniu systemów w krajach Unii Europejskiej możliwy będzie swobodny przejazd pociągów miedzy granicami krajów wspólnoty.

Czym jest GSM-R?

GSM-R kojarzy się wszystkim ze znaną technologią GSM, którą od lat wykorzystujemy do rozmów, wysyłania SMS-ów czy transmisji danych. Skojarzenie to jest właściwe, gdyż system GSM-R stworzony został w oparciu o podstawowy system GSM. Rozszerzono go jednak o funkcje potrzebne do eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.

Na czym polega zmiana sposobu komunikacji?

ikona lupy />
Tysiące kilometrów bezpiecznej podróży / Materiały prasowe

Obecnie osoby prowadzące ruch pociągów komunikują się za pomocą radia działającego w systemie analogowym (w paśmie 150 MHz). Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu ruchem pokazuje, że jest to dobry system, dzięki któremu udało się wielokrotnie uniknąć wypadku. Technologia analogowa nie pozwala jednak na jednoczesne nadawanie i odbieranie komunikatów, co wydłuża wymianę kluczowych informacji. Nowy system zapewni równoczesne połączenia oraz przesyłanie wiadomości tekstowych. Dodatkowo, do prowadzącego pociąg maszynisty dotrze jedynie ta informacja, która będzie dla niego przeznaczona. Maszynista nie będzie słyszał komunikacji między innymi maszynistami i dyżurnym ruchu. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu i właściwą reakcję.

Sprawniejsze zarzadzanie ruchem kolejowym to bezpieczniejsze podróże po Polsce i Europie

GSM-R zapewni nie tylko łączność głosową pomiędzy pracownikami, stanowić będzie „komunikacyjne serce” systemu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) składającego się z dwóch podsystemów: GSM-R i ETCS poziom 2. System ETCS poziomu 2 za pośrednictwem GSM- R nadzoruje w sposób ciągły pracę maszynisty, reaguje w przypadku zignorowania komunikatów oraz ostrzeżeń. Jeśli pociąg przekroczy dopuszczalną prędkość, ETCS automatycznie zatrzyma pociąg.

Krótsze podróże koleją

Takie rozwiązanie wykorzystywane jest już na linii Warszawa – Trójmiasto. Wdrożenie na tej trasie nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS/ETCS poziomu 2 pozwoliło w grudniu ub.r., na podniesienie prędkości pociągów do 200 km/h. Efektem było skrócenie czasu podróży na trasie z Warszawy do Gdańska. Najszybsze podróże zajmują ok. dwie i pół godziny. Po zabudowie systemu GSM-R i przebudowie ETCS pociągi również na innych przygotowanych odpowiednio trasach przyspieszą – np. na Centralnej Magistrali Kolejowej przyśpieszą i pojadą z prędkością do 250 km/h.

Inwestycje – wspierają i tworzą nowe warunki do podróży koleją po Polsce i Europie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy w historii program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy. KPK to ponad 230 projektów, których łączna wartość wynosi prawie 76 mld zł. Inwestycje przekładają się na konkretne korzyści dla pasażerów i komercyjnych użytkowników kolei – wygodne podróże w aglomeracjach i między regionami, coraz lepsze warunki przewozów towarów po torach. Współfinansowanie wielu projektów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają środki unijne. Wspierają rozwój linii o znaczeniu międzynarodowym, europejskim, aby tworzyły spójną, dobrze rozwiniętą sieć i zapewniały odpowiednie, wspólne standardy.