Według najnowszych szacunków koszty ostatniej fali powodzi dla europejskich gospodarek przekroczą 8,5 mld euro. Wiele wskazuje, że są to oceny bardzo zachowawcze. Niemiecki przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn wycenia straty, jakie dotknęły samą tylko infrastrukturę kolejową, na 1,3 mld euro.
Koszty mogą wzrosnąć