"Rząd chce wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących górnictwa węgla kamiennego. Umożliwi to prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów" - czytamy w komunikacie.

Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

Nowe przepisy są kontynuacją działań rozpoczętych przez rząd w 2015 r., po przyjęciu "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A". Dotyczą wydłużenia okresu zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużenia terminu umożliwiającego skorzystanie ze świadczeń osłonowych przez pracowników przechodzących wraz z mieniem do SRK S.A.

Reklama

"Projekt ustawy uwzględnia zapisy Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. w Katowicach. Zaplanowany plan naprawczy, ma na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak również kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z harmonogramem zawartym w Umowie społecznej" - czytamy dalej.

Zaniechanie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych, podano także.

Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Możliwość nabywania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. kolejnych kopalni od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansowania ich likwidacji ze środków pochodzących z budżetu państwa. Dotyczy to kopalń, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada także dalsze finansowanie zadań realizowanych przez SRK S.A z budżetu państwa do końca 2027 r..
  • Umożliwienie pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytym przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych.
  • Proponowane instrumenty wsparcia: - urlop górniczy albo - urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo - jednorazowa odprawa pieniężna.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.