Czerwiec przyniósł najwyższy od dwóch lat wzrost zatrudnienia i utrzymanie notowanej również w poprzednich dwóch miesiącach ok. 10-proc. dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny.
Zatrudnienie było o 2,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba pełnych etatów zwiększyła się o ok. 21 tys. „Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych” – podał GUS. Ekonomiści porównują dane dla tego samego miesiąca na przestrzeni lat. Okazuje się, że ostatni czerwiec pod względem przyrostu zatrudnienia był najlepszy od 2007 r. – czyli szczytu boomu gospodarczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Do powrotu do poziomu zatrudnienia z okresu sprzed pandemii wciąż brakuje jednak kilkudziesięciu tysięcy etatów.