Jak wyjaśniają sygnatariusze pisma, chodzi o sposób interpretacji art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Organy przy obliczaniu intensywności zabudowy, posiłkując się Polską Normą ISO 98 36, biorą bowiem pod uwagę powierzchnię kondygnacji podziemnych, jak również balkonów i tarasów. „To niczym nieuzasadnione stanowisko prowadzi do istotnego ograniczenia chłonności działek budowlanych, wymuszając zarazem na inwestorach rezygnację z projektowania w większej niż wymagana liczbie miejsc postojowych, czy balkonów i tarasów lub ograniczania tworzenia ogrodów na dachach” – podkreślono.
Jak mówi DGP jeden z sygnatariuszy pisma, radca prawny PZFD Przemysław Dziąg, jest ono adresowane do wiceminister Anny Korneckiej i przekazano je do resortu w miniony piątek.