Co łączy bankowość i ochronę środowiska? Wbrew pozorom bardzo dużo. Bank Pekao to 5,7 mln klientów. Jeszcze do niedawna każdy z nich co miesiąc otrzymywał pocztą tradycyjną różnego rodzaju komunikację dotyczącą swoich rachunków. Jeśli założymy, że w każdej przesyłce była tylko jedna strona, a zazwyczaj jest ich więcej, to otrzymujemy 11 383 ryz papieru. Gdyby ułożyć je jedna na drugiej, to stos miałby 569 metrów wysokości, czyli niespełna dwa razy tyle, ile liczy wieża Eiffla. Do wytworzenia tak dużej ilości papieru konieczne jest wykorzystanie wielu zasobów: drewna, wody oraz energii. Dodatkowo podczas transportu ma miejsce emisja CO2. Czy jest to konieczne? Na szczęście nie. Nowe technologie pozwalają oszczędniej gospodarować zasobami.

Edukujemy klientów i zachęcamy ich do wspólnego dbania o środowisko naturalne. Z tym komunikatem docieramy do odbiorców naszych tradycyjnych przesyłek poprzez nadruk na kopertach. Zachęcamy ich do rezygnacji z papierowej korespondencji. Wykorzystujemy w tym celu również kanały zdalne. Stworzyliśmy specjalną stronę www.pekao.com.pl/epapier, na której krok po kroku wyjaśniamy, jak zmienić korespondencję papierową na elektroniczną. Dokonanie zmiany jest możliwe w oddziale, w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. Z radością notujemy coraz większe zainteresowanie klientów tą ideą – informuje Joanna Grzędowska, ekspert w Departamencie Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Pekao od wielu lat wykorzystuje nowe rozwiązania i proponuje klientom komunikację drogą internetową z wykorzystaniem dokumentów w formie elektronicznej. Oprócz potwierdzania części dyspozycji w oddziale w aplikacji PeoPay lub poprzez komunikację SMS, bank wdrożył również rozwiązania, dzięki którym klienci mogą otrzymać m.in. potwierdzenie odnowienia polisy czy zaświadczenia o rachunkach, transakcjach, wynagrodzeniach w formie elektronicznej. Pekao, w trosce o środowisko naturalne udostępnia niemalże całą komunikację z klientami do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Pekao wspiera ochronę środowiska i promuje podejście eko także w procesach sprzedaży kredytów, wdrażając rozwiązania istotnie ograniczające zużycie papieru. W 2020 roku już co druga pożyczka gotówkowa była zrealizowana w kanałach elektronicznych bez używania papieru, a dokumenty kredytowe wraz z umową klienci akceptowali w wersji elektronicznej w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. W ubiegłym roku bank wprowadził także możliwość akceptacji umowy i dokumentów kredytowych elektronicznie w trakcie procesowania pożyczki w placówce, promując podejście eko, ale także dbając o bezpieczeństwo klientów i pracowników w czasach Covid-19. Pekao prowadzi także kampanię informacyjną dla klientów, proponując rezygnację z wysyłania papierowej korespondencji, w tym zawiadomień o spłacie rat na rzecz powiadomień elektronicznych – klient może zmienić formę wysyłania korespondencji z papierowej na elektroniczną zdalnie „na klik” w bankowości elektronicznej.

Wśród zalet rezygnacji z papierowej korespondencji jest jej szybsze otrzymanie niż pocztą tradycyjną oraz stały dostęp do wyciągów poprzez kanały zdalne. Podobnie w przypadku dokumentów kredytowych - klienci oszczędzają czas bo nie muszą już przychodzić do oddziału i podpisywać dokumentów w formie papierowej. Dodatkowo wybór komunikacji z bankiem w formie elektronicznej poza aspektem środowiskowym jest ważny również pod względem bezpieczeństwa. Dokumenty są zabezpieczone hasłem i klienci mają pewność, że informacje nie trafią w niepowołane ręce.

---------

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.