Listę barier w działalności polskich firm na unijnym rynku zawiera druga tzw. Czarna Księga przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie uwag przekazanych przez przedsiębiorców - podał w środę resort. Zostanie przekazana m.in komisarzowi UE ds. rynku wewnętrznego .

"Chcemy uświadamiać naszym rozmówcom istnienie opisanych barier, by rozumienie ich szkodliwości skłaniało naszych unijnych partnerów do ich eliminacji" - wskazał wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w liście zamieszczonym w księdze.

Jak podkreślił Gowin, jednolity rynek stanowi jedno z największych osiągnięć UE i ogromną wartość, szczególnie wobec globalnej konkurencji na rynku światowym. "Jego sprawne i niezakłócone funkcjonowanie jest dla państw europejskich jeszcze ważniejsze w obliczu pandemii. Niezbędna w tym momencie solidarność oznacza również współdziałanie przy odbudowie jednolitego rynku" - wskazał.

MRPiT, zachęcone "dobrym odbiorem wydanej w zeszłym roku pierwszej czarnej księgi" przygotowało kolejny raport, w którym przedstawia obecne przykłady barier utrudniających działalność polskich firm na rynku wewnętrznym UE. Wykaz barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii powstał na podstawie uwag i przypadków zgłoszonych resortowi przez przedsiębiorców. "Zostanie przekazany komisarzowi do spraw rynku wewnętrznego i państwom członkowskim celem znalezienia praktycznych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości" - czytamy w środowym komunikacie MRPiT.

Minister Gowin zwrócił się do przedsiębiorców z prośbą o kolejne zgłoszenia. "Państwa głos i wsparcie podkreślają wagę wniosku, jaki płynie z Czarnej Księgi – stwierdził.

Druga czarna księga wskazuje, że dotychczasowe „stare” bariery nie zniknęły, natomiast zaczęły pojawiać się nowe, w tym te w założeniu tymczasowe i związane z pandemią - zwrócił uwagę resort. "Celem ochrony rynków wewnętrznych poszczególnych państw UE wprowadzono wiele ograniczeń sprzyjających krajowym przedsiębiorcom, co jest widoczne zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym" - podkreślono.

Jak zapowiedziano, tegoroczny raport zostanie przekazany komisarzowi Thierry'emu Bretonowi m.in. poprzez członków utworzonej przez Komisję Europejską w 2020 r. i poświęconej kwestiom znoszenia barier Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (tzw. SMET: Single Market Enforcement Task-Force). "Oczekujemy pozytywnych rezultatów naszych działań, czyli znalezienia praktycznych rozwiązań dla obecnych barier na rynku wewnętrznym UE" - podsumowano.