Zapis transmisji dostępny jest na profilu Karty Różnorodności na Facebooku.

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie wciąż rośnie. Tym bardziej znaczenia nabiera mierzenie dojrzałości organizacji w obszarze Diversity & Inclusion. Ponadto doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i wyzwania współczesnej rzeczywistości potwierdzają, że dobrze wykorzystany potencjał różnorodności wzmacnia innowacje i przyczynia się do lepszych wyników finansowych.

Aby jednak odnosić korzyści, należy przede wszystkim odpowiednio zarządzać różnorodnymi zespołami, tak aby budować inkluzywne, czyli włączające miejsca pracy. Konieczne są konkretne działania, które z jednej strony umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych, a z drugiej: pozwolą na pozyskiwanie i utrzymanie w firmie talentów. Ta aktywność jest korzystna biznesowo, ale co ważne służy też spójności społecznej. Korzysta więc całe społeczeństwo.

Istotnym elementem dobrych strategii biznesowych jest uwzględnienie w nich działań, które pozwolą na zweryfikowanie i ewaluację dotychczas stosowanych rozwiązań. Dotyczy to także działań z zakresu zarządzania różnorodnością. Na polskim rynku wciąż jest jednak niewiele rozwiązań, które umożliwiają organizacjom z różnych branż i sektorów pozyskanie praktycznej wiedzy na temat stopnia dojrzałości w zakresie D&I oraz porównania tych wyników z innymi firmami.

Diversity IN Check to opracowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich narzędzie, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji.

Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych takich jak:

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 5, 8 i 10
 • standard ISO 26000 – w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy,
 • standardy GRI – w zakresie różnorodności i równości szans,
 • wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych – w zakresie zaleceń dotyczących zatrudnienia i stosunków pracowniczych.

Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Diversity IN Check jest projektem organizowanym w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karty funkcjonują już w 26 krajach UE, skupiając 12 tysięcy pracodawców zatrudniających łącznie ponad 16 mln osób. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 r. podpisało ją już ponad 300 pracodawców. Karta ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Diversity IN Check ma za zadanie promowanie jej zapisów i zachęcanie przedsiębiorstw do rozwijania działań w tym obszarze.

 • Naszą ambicją było stworzenie narzędzia będącego odpowiedzią na coraz większe potrzeby pracodawców w zakresie strategicznego podejścia do Diversity & Inclusion. Jako koordynator Karty Różnorodności chcemy w ten sposób także wesprzeć ich starania na rzecz budowania włączającego rynku pracy w Polsce. Także w obszarze zarządzania różnorodnością istotne jest mierzenie skuteczności dotychczas podejmowanych działań, dlatego cieszy nas zainteresowanie Diversity IN Check. Jesteśmy przekonani, że wyniki badania będą dla wszystkich organizacji cennym wsparciem w ewaluacji realizowanych inicjatyw i ustalaniu priorytetów kolejnych działań. Uznajemy że najważniejszy jest walor edukacyjny tego badania. Gratuluję pracodawcom, którzy znaleźli się w pierwszej edycji naszej listy, ale także serdecznie dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w badaniu. Jestem przekonana, że wiele z tych pracodawców będzie obecnych w kolejnej edycji, że w przyszłym roku to grono będzie liczniejsze. Zależy nam bowiem na upowszechnianiu tematyki zarządzania różnorodnością i inkluzji wśród jak najszerszego grona pracodawców oraz wspólnym działaniu na rzecz spójności społecznej. Dziękuję także partnerom i patronom, z którymi wspólnie realizujemy tę inicjatywę. I wraz z nimi zapraszam już do przyszłorocznej edycji badania - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

27 maja, z okazji Miesiąca Różnorodności, zaprezentowana została pierwsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check. Zapis transmisji z ogłoszenia dostępny jest m.in. na profilu Karty Różnorodności na Facebooku.

Zestawienie zakwalifikowanych pracodawców, w porządku alfabetycznym, przedstawiamy poniżej:

 • Bank BPH
 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • CCC S.A.
 • CEMEX Polska
 • Citibank Europe plc
 • Citi Handlowy
 • Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.
 • Cushman & Wakefield Polska
 • DNB Bank Polska S.A.
 • Ferrero
 • Henkel Polska
 • IKEA Retail Sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • KPMG Sp. z o.o.
 • L'Oreal Polska
 • Luxoft Polska
 • McDonald's Polska
 • MetLife
 • NatWest Poland
 • Orange Polska
 • Pfizer Polska Sp. z o.o.
 • Polenergia SA
 • Provident Polska SA
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Sephora Polska
 • Siemens Sp. z o.o.
 • STU ERGO Hestia SA
 • T-Mobile Polska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pełny raport z badania przygotowany w gronie ekspertek i ekspertów, prezentujący najciekawsze praktyki i największe wyzwania organizacji w zakresie D&I, ukaże się po wakacjach. Natomiast do końca czerwca każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu (niezależnie od uzyskanego wyniku i obecności w gronie najbardziej zaawansowanych organizacji) otrzyma indywidualne, pełne podsumowanie uzyskanych wyników. Ma to na celu wzmocnienie edukacyjnej wartości projektu.

Organizatorem Diversity IN Check jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. To najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Aktualne informacje na temat działań podejmowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znaleźć można na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, agencja badawcza PBS, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek, w skład której wchodzą:

 • Karolina Andrian, założycielka i prezeska Fundacji Share the Care
 • Barbara Fabisiak, kierownik projektów w PBS
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego
 • Zofia Mockałło, asystent naukowy w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB
 • Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL
 • Irena Pichola, Lider Sustainability Consulting Central Europe, partner w Deloitte; członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Więcej informacji o badaniu oraz zapis transmisji z ogłoszenia Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce znaleźć można na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck