Wskaźnik NRI (Networked Readiness Index) określa zdolność kraju do wykorzystania technologii teleinformatycznych. Na tle 144 państw świata, sklasyfikowanych w rankingu wedle tego wskaźnika, Polska zajmuje dalekie 49. miejsce. Jeśli porównamy kraje Unii Europejskiej, to znajdujemy się dopiero na 22. miejscu wśród 28 członków UE.

NRI przyjmuje wartości od 1 do 7, gdzie 7 oznacza kraje, w których sektor IT rozwija się najszybciej.

Wskaźnik NRI w wybranych krajach Unii Europejskiej / Media

W rankingu europejskim wyprzedzamy jedynie takie kraje jak: Włochy, Chorwacja, Słowacja, Grecja, czy Bułgaria. Liderem rankingu jest Finlandia, która zajmuje pierwsze miejsce zarówno w Europie, jak i na świecie.

W czołówce rankingu potencjału rozwoju IT znalazły się również Szwecja i Holandia. Ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje Rumunia z wynikiem 3,86 punktów NRI.