NRI przyjmuje wartości od 1 do 7, gdzie 7 oznacza kraje, w których sektor IT rozwija się najszybciej.

W rankingu europejskim wyprzedzamy jedynie takie kraje jak: Włochy, Chorwacja, Słowacja, Grecja, czy Bułgaria. Liderem rankingu jest Finlandia, która zajmuje pierwsze miejsce zarówno w Europie, jak i na świecie.

W czołówce rankingu potencjału rozwoju IT znalazły się również Szwecja i Holandia. Ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje Rumunia z wynikiem 3,86 punktów NRI.