Fundusz Odbudowy - co to jest?

Unijny Fundusz Odbudowy, który bywa nazywany „nowym Planem Marshalla” to dodatkowa pula środków na odbudowę europejskiej gospodarki po pandemii Covid-19. Fundusz Odbudowy składa się z 390 mld euro przeznaczonych na dotacje oraz 360 mld euro, które mogą zostać przeznaczone na pożyczki dla państw członkowskich.

Pieniądze na Fundusz Odbudowy będą pochodzić z pożyczek zaciągniętych przez Unię Europejską. Aby mogło do tego dojść wszystkie unijne państwa muszą zdecydować o zwiększeniu zasobów własnych UE. Spłata kredytów ma być bowiem możliwa dzięki nowym podatkom i opłatom, chodzi m.in. podatek od transakcji finansowych, opodatkowanie gigantów cyfrowych, opłatę od plastiku czy graniczną opłatę węglową.

Reklama

Wczorajsze głosowanie w Sejmie dotyczyło właśnie tego etapu. Parlamentarzyści zgodzili się na przyjęcie ustawy.

Krajowy Plan Odbudowy – co to jest

Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Odbudowy każdy kraj członkowski poza zwiększeniem zasobów własnych musi także uchwalić Krajowy Plan Odbudowy. Jest to dokument, który pokazuje jak pieniądze z Funduszu Odbudowy zostaną zagospodarowane.

Polski rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia i przesłał go Komisji Europejskiej 3 maja. Teraz Bruksela podda go ocenie i zdecyduje, czy zgodzi się na proponowany podział środków, czy też odrzuci dokument.

Pieniądze w ramach KPO zostaną przeznaczone na:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • transformacja cyfrowa
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia
  • zielona i inteligentna mobilności

KPO – ile pieniędzy dostanie Polska

Na sfinansowanie KPO Polska otrzyma bezzwrotne pożyczki w wysokości niespełna 24 mld euro

Z części pożyczkowej Funduszu Odbudowy Polska będzie wnioskowała o kolejnych ponad 34 mld euro.