Przyjęta przed długim weekendem przez rząd aktualizacja programu konwergencji (APK) to dokument, który co roku władze w Warszawie wysyłają Komisji Europejskiej, by przedstawić stan finansów publicznych i ich perspektywy w kolejnych czterech latach.
Ministerstwo Finansów, które przygotowało program, zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w tym roku 6,9 proc. PKB, dług wzrośnie do 60 proc. PKB. Deficyt będzie podobny jak w ub.r. Dług zwiększy się o 2,5 pkt proc. PKB.