Obecnie przygotowywany wariant to przyjęcie od nowa projektu ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konto emerytalne w czerwcu i procedowanie jej w Sejmie latem. – Pierwszy realny termin dla przedłożenia rządowego projektu to 23–24 czerwca. Chyba że uda się uzyskać formalne zwolnienie z konsultacji i zaliczyć na ich poczet te wcześniejsze – mówi nasze źródło. Gdyby udało się uchwalić nową ustawę latem, zmiany weszłyby w życie jesienią. Choć nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy. Inny rozmówca zauważa, że sprawa nie jest jeszcze pewna. – Reformy są możliwe, o ile będzie porozumienie w koalicji – komentuje. Chodzi o stanowisko Solidarnej Polski, która w kwietniu zablokowała w Sejmie uchwalenie regulacji.
Obecny projekt dotyczący OFE nie powinien być dalej procedowany. Zakładał on, że ustawa weszłaby w życie 1 czerwca. Jednak na etapie sejmowym jest już po II czytaniu przed głosowaniem. Nie ma więc już możliwości przesunięcia daty wejścia w życie. Teoretycznie mógłby dokonać tego Senat, ale opozycja, która w nim dominuje, sprzeciwia się rządowym pomysłom. Ustawa zostanie najpewniej odrzucona. Do tego zapewne zaliczyłaby postojowe 30 dni, czyli cały dopuszczalny okres, jaki na rozpatrzenie ma Senat. Nawet gdyby Sejm uporał się z jego poprawkami, trzeba jeszcze doliczyć 21 dni dla prezydenta na decyzję i czas na publikację. Dlatego potrzebne jest rozpoczęcie od nowa ścieżki legislacyjnej albo drogą poselską, albo rządową.