O godz. 9.30 otwarcie Kongresu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, który objął wydarzenie Patronatem Honorowym

O przyszłości Polski w perspektywie kolejnych dekad i procesach geopolitycznych w środkowej Europie będą rozmawiać: Dr George Friedman uznany na całym świecie politolog i futurolog i dr Jacek Bartosiak, znany polski ekspert ds. geopolityki i strategii.

Wszyscy zainteresowani patriotyzmem gospodarczym będą mogli posłuchać debaty o megainwestycjach, fuzjach i przejęciach kluczowych spółek skarbu państwa, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej i największych SSP.

Pełna agenda wydarzenia (link)