Jaki był w Polsce zeszły rok dla Uniqi i Aksy pod względem wyników finansowych?
Spółki Axa zostały przejęte przez Uniqę pod koniec roku, posłużę się więc wynikami pro forma. To był dobry rok, jeśli chodzi o składkę. Zebraliśmy jej ok. 4 mld zł, co oznaczało wzrost o ok. 4 proc. Po stronie Aksy wyniósł on ok. 6 proc., po stronie Uniqi przypis był stabilny – to efekt strategii rentownego rozwoju: z części portfeli zdecydowaliśmy się wyjść. W sumie na koniec roku mieliśmy 6,3 proc. udziału w rynku wobec 6 proc. rok wcześniej. Jeśli chodzi o finalne wyniki – to także był bardzo dobry rok, szczególnie po stronie, jak to określamy, ex-Axa. Zyski były nie tylko znacząco wyższe w porównaniu z 2019 r., ale też przekraczające cele. Po stronie Uniqi mieliśmy nieco większe rezerwy w portfelu komunikacyjnym z lat poprzednich, m.in. związane z uaktualnieniem stopy dyskontowej na skutek spadku stóp procentowych.