BZ WBK odnotował 504,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 419,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik nieco lepsz od konsensusu rynkowego, który wynosił 495 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 486 - 506 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 905,27 mln zł wobec 800,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 451,17 mln zł wobec 443,20 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali, że wynik z odsetek wyniósł od 887 do 902 mln zł, przy konsensusie na poziomie 895 mln zł, a wynik z opłat i prowizji sięgnął od 452 do 453 mln zł, przy konsensusie na poziomie 456 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 104,67 mld zł na koniec II kw. 2014 r. wobec 100,75 mld na koniec II kw. 2013. W okresie I-II kw. 2014 r. bank miał 953,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 793,1 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 979,09 mln zł wobec 805,46 mln zł zysku rok wcześniej.