Ministerstwo Rolnictwa zaakceptowało projekt zmian w systemie dopłat bezpośrednich - ustaliła radiowa Jedynka. W czwartek dokumenty w tej sprawie mają zostać przesłane do Brukseli.

Chodzi o projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015 - 2020. Minister Marek Sawicki przedstawił go 25 czerwca, następnie do 11 lipca trwały konsultacje społeczne.

Zmiany mają umożliwić rozwój małym i średnim gospodarstwom, tak, aby stały się gospodarstwami towarowymi, produkującymi nie tylko na własne potrzeby. W tym właśnie celu system płatności bezpośrednich w latach 2015 - 2020 ma być powiązany z produkcją rolniczą i premiować aktywnych rolników.

Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015 - 2020 składa się z dwóch podstawowych komponentów: obowiązkowego - takiego samego dla wszystkich unijnych państw oraz dobrowolnego - wybieranego przez państwo członkowskie.

Płatności bezpośrednie za 2014 rok będą przyznawane na starych zasadach. Nowy system wejdzie w życie od 2015 roku.