Pandemia poprawiła wyniki finansowe mniejszych sieci handlowych - wskazuje w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Najwyższą rentowność obrotu netto osiągnęły firmy zarejestrowane na Warmii i Mazurach oraz na Śląsku.

PIE zwrócił uwagę, że choć pandemia najmocniej uderzyła w małe i średnie przedsiębiorstwa, to część lokalnych firmy poprawiła rentowność.

"Wyniki finansowe w handlu i transporcie po III kw. 2020 r. wskazują, że poprawia się kondycja firm w mniejszych województwach" - zauważyli eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Analitycy zastrzegli, że często odbywa się to kosztem większych sieci zarejestrowanych w województwach z głównymi ośrodkami miejskimi, np. na Mazowszu, Dolnym Śląsku czy w Małopolsce.

"Pandemia poprawiła wyniki finansowe mniejszych sieci w sektorze handlowym. Najwyższą rentowność obrotu netto osiągnęły firmy zarejestrowane w województwach warmińsko-mazurskim (4,5 proc.) i śląskim (3,7 proc.)" - wyliczyło PIE.

Zwrócono uwagę, że wyniki te były lepsze względem III kw. 2019 r. o kolejno 2,5 pkt. proc. i 1,8 pkt. proc. Znacząco wzrosły też rentowności przedsiębiorstw w województwach podlaskim i lubelskim. Natomiast największe sieci zarejestrowane w województwach mazowieckim i małopolskim "notowały skromny wzrost rzędu 0,3-0,4 pkt. proc.". Według analityków podobne tendencje widoczne w były skali kraju – "średnia rentowność obrotu w handlu wzrosła o 0,3 pkt. proc. – do 2,4 proc.".

Różnice widoczne są też w sektorze transportowym. "Firmy z Mazowsza i Małopolski zakończyły III kw. z dużymi spadkami rentowności – współczynniki były o 3,5 pkt. proc. niższe niż rok temu" - zaznaczyło PIE. Równolegle rosły rentowności przedsiębiorstw w województwach łódzkim (3,5 pkt. proc.), warmińsko-mazurskim (2,1 pkt. proc.) i świętokrzyskim (2 pkt. proc.) - dodano.

Z analizy wynika, że również w sektorze turystycznym i gastronomicznym największe straty dotyczyły regionów z głównymi ośrodkami miejskimi. "Rentowność obrotu netto spadła o 35 pkt. proc. w województwie łódzkim, 20 pkt. proc. w województwie śląskim i 18 pkt. proc. w województwie małopolskim" - wyliczono. Łączna rentowność branży w Polsce spadła z 7,3 proc. do -3,4 proc. (o 10,7 pkt. proc.). "W tym samym czasie rentowność przedsiębiorstw operujących na Podlasiu, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu utrzymała się na dodatnich poziomach" - wskazali analitycy.