Paweł Tamborski objął stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała GPW. Uchwała dotycząca powołania go na to stanowisko weszła w życie w związku z zatwierdzeniem przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki.

"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, w dniu dzisiejszym weszła w życie uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia GPW z dnia 26 czerwca 2014 r., powołująca pana Pawła Tamborskiego na prezesa zarządu Giełdy nowej kadencji" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Pawła Tamborskiego na prezesa GPW.

8 lipca Tamborski uzyskał zgodę Komisji Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne na zatrudnienie na stanowisku prezesa GPW.

Tamborski został powołany na stanowisko prezesa uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 26 czerwca br. Uchwała miała wejść w życie z dniem uzyskania przez niego zgody Komisji oraz doręczenia GPW decyzji KNF w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu giełdy, jednakże nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia przez ZWZ sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.