W ramach inwestycji energetycznych w II kwartale tego roku zaawansowane były między innymi prace budowlane bloku parowo-gazowego we Włocławku. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Uruchomienie produkcji zakładane jest na IV kwartał przyszłego roku. Trwa poza tym proces wyboru wykonawcy elektrociepłowni w Płocku. Spółka podkreśla, że jednym z celów spółki na najbliższe lata pozostaje poszukiwanie gazu i ropy. Jędrzejczyk dodał, że PKN Orlen jest też liderem jeśli chodzi o poszukiwanie surowców ze źródeł niekonwencjonalnych. Planowane jest poza tym dalsze zwiększenie wydobycia w Kanadzie, gdzie firma posiada spółkę-córkę. 

Dużo pytań podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczyło rafinerii w litewskich Możejkach, która należy do PKN Orlen. Prezes Koncernu Jacek Krawiec odpowiedział krótko "nie postawiliśmy kreski na Możejkach". Będziemy dążyć dalej do zwiększania jej efektywności - podkreślił. Zaznaczył, że na "Możejki dziś nie ma kupca". Jednym z możliwych branych pod uwagę scenariuszy jest na przykład czasowe wyłączenie litewskiej rafinerii. PKN Orlen kupił rafinerię w Możejkach w 2006 roku za blisko 3 miliardy dolarów. Była to wówczas największa polska inwestycja zagraniczna.