Inwestycje w morskie farmy wiatrowe, podnoszenie efektywności energetycznej, działania antysmogowe, czy promocja nisko i zeroemisyjnych środków transportu - m.in. takie działania zakłada KPO, o których w piątek poinformowała wiceminister, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jarosińska-Jedynak brała w piątek udział w konferencji inaugurującej konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Potrwają one do 2 kwietnia, a dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia.

Wiceminister podkreśliła, że KPO zakłada inwestycje, które pozwolą dążyć do neutralności klimatycznej. Określają to dwa komponenty strategii - "zielona energia i zmniejszenie energochłonności " oraz "inteligenta mobilność".

Odnosząc się do mobilności wiceminister podkreśliła, że sektor transportowy w Polsce generuje 93 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego też inwestycje przewidziane w tym filarze nakierowane będą m.in. na większe wykorzystanie przyjaznego dla środowiska transportu. W tym przypadku chodzi np. o kolej oraz nisko i zeroemisyjny transport publiczny w miastach - wskazała.

Poinformowała, że w ramach "inteligentnej mobilności" środki mają również trafić na budowę obwodnic miast, tak by wyprowadzać ruch poza aglomeracje i tym samym poprawiać jakość powietrza w ośrodkach miejskich.

Jarosińska-Jedynak dodała, że KPO przewiduje przeznaczenie co najmniej 37 proc. środków na inwestycje w zieloną energię oraz zmniejszenie energochłonności Polski.

Wyjaśniła, że w ramach tego komponentu środki trafią m.in. na program antysmogowy "Czyste powietrze". W jego ramach ma być podnoszona efektywność energetyczna nie tylko indywidualnych domów, lecz także szkół, czy przedsiębiorstw.

Środki z "zielonej energii" mają również trafić na promocję paliw alternatywnych takich jak wodór czy biogaz. Ten drugi miałby być zdecydowanie szerzej wykorzystywany w gospodarce odpadowej i rolnictwie.

Wiceminister dodała, że środki z KPO mają również trafić na promocję OZE wśród przedsiębiorców, czy na duże inwestycje jak offshore, czyli morskie farmy wiatrowe.

Według Jarosińskiej-Jedynak z KPO na energetykę zostanie przeznaczonych "setki miliardów złotych".

Dodała, że celem KPO jest również "zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego", rozumiane m.in. przez przeznaczenie środków na adaptację do zmian klimatycznych. Inwestycje mają trafić zarówno do miast jak i na tereny niezurbanizowane i mają się przyczynić do zwiększenia odporności mieszkańców jak i gospodarki przed negatywnymi zmianami klimatu - wyśniła.

Jarosińska-Jedynak poinformowała ponadto, że 20 proc. środków z KPO ma zostać przeznaczonych na cyfryzację, czyli budowę m.in. szybkich i bezpiecznych łączy internetowych.

Przyznała, że inwestycje w sieć są nadal potrzebne, gdyż nie udało się jeszcze wyeliminować tzw. białych plam, czyli miejsc, gdzie nie ma dostępu do szybkiej sieci internetowej. (PAP)