Wprowadzenie nowych zasad wywołałoby szok na światowych rynkach paliw i wpłynęłoby na znaczne obniżenie wartości paliw. Zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej z USA uderzyłoby przede wszystkim w te kraje, które produkują ją najdrożej. W rezultacie mogłoby to doprowadzić nawet do problemów budżetowych samej Rosji, która utrzymuje się m.in. właśnie dzięki eksportowi tego surowca. 

Zakaz eksportu ropy naftowej nałożyły kraje OPEC w 1973 roku. Oświadczyły, że wstrzymują one dostawy do państw, które wówczas wspierały Izrael. Ucierpiały na tym przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia. Oby usunąć obostrzenia, potrzebne są zmiany w prawie, nad którymi pomimo wszystko pracują prawnicy.