Bezprzetargowe przydzielanie dobra rzadkiego, jakim są częstotliwości, i plan utworzenia państwowego telekomu będącego operatorem „sieci komunikacji strategicznej” – to zasadnicze zmiany, jakich Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dokonała niedawno w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do tego dochodzą kontrowersyjne regulacje pozwalające ministrowi ds. informatyzacji (obecnie jest to premier) na zakazywanie połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi i to nawet bez uzasadnienia – jeśli minister uzna, że wymagają tego „względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Dyskusja w przedpokoju