Pracownicy, którzy zdecydowali się na oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą świętować pierwsze sukcesy. Udział w PPK przyniósł im realne korzyści.

Już ponad dwa lata minęły od wejścia w życie ustawy wprowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe. Jako pierwsze, w 2019 roku, PPK utworzyły firmy zatrudniające ponad 250 osób. W tym roku do programu dołączą pracownicy najmniejszych firm i pracownicy sektora publicznego.
Zyski pracowników
Prawie 2 miliony pracowników oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych zgromadziło na swoich indywidualnych rachunkach PPK już niemal 3 miliardy złotych. Zysk pracownika zarabiającego średnią krajową za 2020 r. wyniósł między 82% a 98%. „Gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na oszczędzanie w PPK. Jak pokazują wyniki, była to bardzo słuszna i opłacalna decyzja. Jestem pewien, że Wasz przykład i realne zyski z bycia w PPK są najlepszą wizytówką programu” – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, spółki odpowiedzialnej za upowszechnianie wiedzy o PPK.
Zaangażowanie pracodawców
Decyzja pracowników o przystąpieniu do PPK w dużej mierze zależała od nastawienia pracodawcy. Im bardziej pracodawca był zaangażowany w proces wdrożenia programu i przedstawiał rzetelną informację pracownikom, tym więcej zatrudnionych decydowało się na rozpoczęcie oszczędzania. „Jestem wdzięczny pracodawcom, którzy z sukcesem wprowadzili PPK w swoich firmach, za zaangażowanie i dzielenie się dobrymi praktykami. Wasze doświadczenia przekonują innych, że nie należy bać się PPK” – mówi Zapotoczny. Duże znaczenie przy wdrożeniu programu miały też bezpłatne szkolenia PFR Portal PPK, oferowane zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. W firmach, które wzięły udział w szkoleniach, do PPK przystępowało średnio o 15% więcej osób.
Dobre wyniki instytucji finansowych
Egzamin zdały też instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK. Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty zakończyły rok na plusie. Mimo strat po spadkach spowodowanych pandemią, wyniki inwestycyjne za 2020 rok były bardzo dobre – od 7,54% dla funduszy 2025 do 12,47% dla funduszy 2060. Rekordowy pod tym względem okazał się listopad, gdy fundusze 2050 i 2060, inwestujące przede wszystkim w instrumenty o charakterze udziałowym, osiągnęły ponad 10% stopę zwrotu. W sumie fundusze zarobiły dla uczestników PPK ponad 230 milionów złotych.

Warto zaznaczyć, że żadna z instytucji finansowych nie pobierała maksymalnego, dopuszczalnego wynagrodzenia za zarządzanie. W 2020 r. wynagrodzenie instytucji wahało się od 0,24% dla funduszy 2020 do 0,41% dla 2060. Średni koszt zarządzania rachunkiem dla uczestnika PPK wyniósł 0,35%. „Taka postawa instytucji finansowych jest bardzo pozytywna i progospodarcza. Jest wyrazem zrozumienia dla idei Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oszczędzanie w PPK opłaca się nam wszystkim, zarówno prywatnie, jak i w skali makro. Wiem, że także instytucje finansowe, zarządzające środkami w PPK, mają tego świadomość i doceniam ich zaangażowanie” – powiedział Zapotoczny.