Po Parlamencie Europejskim przyszedł czas na ostateczną zgodę państw członkowskich.

Dziś unijne kraje formalnie przyjęły zasady mechanizmu restrukturyzacji i likwidacji banków. To drugi etap unii bankowej, stworzonej głównie z myślą o krajach strefy euro.
Nowy mechanizm ma zagwarantować, że banki będą same płacić za swoje błędy nie obciążając kosztami podatników. W tym celu w ciągu 8 lat ma powstać specjalny fundusz, z którego pokrywane będą koszty ratowania lub likwidacji zagrożonych instytucji.

We wspólnej puli ostatecznie znajdzie się 55 miliardów euro. Pierwszy etap unii bankowej - mechanizm wspólnego nadzoru został uzgodniony już w zeszłym roku. Na jego podstawie Europejski Bank Centralny będzie bezpośrednio kontrolował około 150 najważniejszych banków strefy euro oraz te mniejsze - za pośrednictwem organów krajowych.