W 2013 roku mediana wynagrodzenia całkowitego prezesów, wiceprezesów, członków zarządów oraz prokurentów spółek notowanych na GPW, którzy przepracowali cały 2013 rok, wyniosła 518,3 tys. zł. Połowa spośród prezesów zarządu zarobiła w tym czasie więcej niż 544,6 tys. zł.

W 2013 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według GUS wyniosło 3650 zł, a płaca minimalna - 1600 zł. Oznacza to, że przeciętnie prezes zarządu zarobił w ciągu roku równowartość 340 pensji minimalnych.

Prezesi oraz członkowie zarządów zarobili w 2013 roku kwoty porównywalne do wynagrodzeń z poprzedniego roku. Natomiast wynagrodzenia wiceprezesów spadły o 11,7 proc., a prokurentów wzrosły o 4,7 proc.

Najlepiej opłacane w 2013 roku były osoby zasiadające w spółkach zaliczanych do indeksu WIG30 - mediana ich wynagrodzenia wyniosła prawie 1,6 mln zł.

Płace o połowę niższe otrzymywały osoby pracujące w spółkach z WIG50 (prawie 790 tys. zł rocznie).

Najgorzej opłacani byli menedżerowie pozostałych spółek - mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 363,9 tys. zł i była o 77 proc. niższa od mediany wynagrodzeń w spółkach z WIG30.

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak przeanalizowano dane na temat wynagrodzeń 1254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Iwona Wabik, Sedlak & Sedlak