W 2013 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według GUS wyniosło 3650 zł, a płaca minimalna - 1600 zł. Oznacza to, że przeciętnie prezes zarządu zarobił w ciągu roku równowartość 340 pensji minimalnych.

Prezesi oraz członkowie zarządów zarobili w 2013 roku kwoty porównywalne do wynagrodzeń z poprzedniego roku. Natomiast wynagrodzenia wiceprezesów spadły o 11,7 proc., a prokurentów wzrosły o 4,7 proc.

Najlepiej opłacane w 2013 roku były osoby zasiadające w spółkach zaliczanych do indeksu WIG30 - mediana ich wynagrodzenia wyniosła prawie 1,6 mln zł.

Płace o połowę niższe otrzymywały osoby pracujące w spółkach z WIG50 (prawie 790 tys. zł rocznie). 

Najgorzej opłacani byli menedżerowie pozostałych spółek - mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 363,9 tys. zł i była o 77 proc. niższa od mediany wynagrodzeń w spółkach z WIG30.

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak przeanalizowano dane na temat wynagrodzeń 1254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Iwona Wabik, Sedlak & Sedlak