Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w maju br. o 1,1% m/m, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja w tym ujęciu spadła także o 1,1%.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,2% spadku w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% w strefie euro i o 1,1% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,5% wzrostu w tym ujęciu.