Widać to również w poszczególnych kategoriach. Ponad trzykrotnie zwiększyła się przeciętna cena (w przeliczeniu na jednostkę wagi) produktów sprzedawanych przez przemysł chemiczny. Ponad dwukrotnie – producentów pojazdów, maszyn i sprzętu elektrycznego oraz aparatury precyzyjnej.
Jednak w każdej z tych grup jest jeszcze miejsce na poprawę. Jedynie w przypadku „przyrządów i aparatów” ceny eksportowe są już wyższe niż importowe. W pozostałych przypadkach sprowadzamy towary bardziej wartościowe niż sami wysyłamy za granicę.
Ceny importu są wyższe niż eksportu w odniesieniu do niemal dwóch trzecich naszego handlu zagranicznego. Gdzie wypadamy dobrze? Na razie najlepiej poradziliśmy sobie z dobrami stosunkowo nisko przetworzonymi. Potwierdza się znaczenie branży spożywczej dla naszego eksportu. Tu cena artykułów wywożonych z Polski jest 3,5-krotnie wyższa niż towarów sprowadzanych do kraju. Na drugim miejscu pod tym względem jest drewno i wyroby z drewna. A dalej odzież i obuwie. ©℗