Widać to również w poszczególnych kategoriach. Ponad trzykrotnie zwiększyła się przeciętna cena (w przeliczeniu na jednostkę wagi) produktów sprzedawanych przez przemysł chemiczny. Ponad dwukrotnie – producentów pojazdów, maszyn i sprzętu elektrycznego oraz aparatury precyzyjnej.
Jednak w każdej z tych grup jest jeszcze miejsce na poprawę. Jedynie w przypadku „przyrządów i aparatów” ceny eksportowe są już wyższe niż importowe. W pozostałych przypadkach sprowadzamy towary bardziej wartościowe niż sami wysyłamy za granicę.