Dziś upływa termin, w którym najwięksi przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. To nowy obowiązek wynikający z tzw. ustawy antyzatorowej, która weszła w życie na początku 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649).

Dzięki niemu administracja publiczna będzie wiedziała, którzy spośród największych przedsiębiorców płacą swoim kontrahentom szybko, a którzy się z tym ociągają. Tych będących w znacznej zwłoce ukarać może prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wysokość sankcji zależy od wielkości opóźnionych świadczeń, ale wzór jest tak skonstruowany, że kary mogą sięgać wielu milionów złotych).
Sprawozdanie złożyć muszą podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) oraz pozostali podatnicy CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro. Mówiąc krótko: naprawdę najwięksi, przede wszystkim duże sieci handlowe.
Sprawozdanie musi zawierać m.in. wskazaną wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie odpowiednio do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni ‒ od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Informacja ta przekazywana jest ministrowi ds. gospodarki (czyli obecnie ministrowi rozwoju, pracy i technologii). Ten zaś zebrane informacje poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, tak by każdy zainteresowany mógł sam porównać, w jakich terminach płacą handlowi giganci. Zdaniem ustawodawcy takie rozwiązanie powinno być „miękką” formą wywierania presji na przedsiębiorców. Na naszych łamach Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, wskazywał, że liczy na to, iż branża handlowa, która przykłada coraz większą wagę do pozytywnego PR-u, zacznie rywalizować między sobą nie tylko na reklamy, lecz także na to, w jakich terminach płaci swoim kontrahentom. Którymi przecież zazwyczaj są mali i średni polscy przedsiębiorcy.
Termin na złożenie sprawozdania co do zasady mija 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. W 2021 r. upływa 1 lutego, ponieważ ostatni dzień jest niedzielą.