Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest PKB
  • Jak zmieniało się PKB Polski w 2020 roku
  • Jakie są prognozy dotyczące wzrostu PKN w 2021 roku

W 2020 roku większość gospodarek na świecie mocno wyhamowała z powodu pandemii koronawirusa. Największe załamanie było widoczne w II kwartale. W kolejnych miesiącach zmiany zależały od skali obostrzeń nakładanych na kolejne sektory.

Wzrost PKB - co oznacza?

PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto to jeden ze sposobów oceny stanu gospodarki. PKB jest sumą wartości dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku w danym kraju, przez co część ekonomistów uważa, że jest on miernikiem zamożności zamieszkującego w tym kraju społeczeństwa. Wzrost PKB oznacza, że w kraju rosną możliwości produkcji dóbr i usług.

Dynamika PKB w 2020 i 2021

Zmiany PKB w 2020 roku:

- w I kwartale – + 1,9 proc. r/r

- w II kwartale - - 8,2 proc. r/r

- w III kwartale - - 1,6 proc. r/r

Prognozy dotyczące IV kwartału są zróżnicowane. Według Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) spadek wyniesie rok do roku 5,3 proc., według Banku Pocztowego 4-5 proc.

Cały rok 2020 według analityków mBanku zamkniemy ze spadkiem o 3,4 proc. r/r. Podobnie szacuje minister Jarosław Gowin – jego zdaniem recesja wyniesie 3 – 3,5 proc. Większym optymistą był minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, który szacował ostatnio spadek PKB za 2020 rok na "nawet poniżej 3 proc.". Z kolei według prognozy NBP przeprowadzonej przez 23 analityków, rok 2020 zakończymy z wynikiem – 3 proc. Najnowsza prognoza (z 25 stycznia) zakłada, że w całym 2020 roku polska gospodarka skurczyła się 2,6-2,8 proc. r/r

Równie zróżnicowane są prognozy zmian w PKB dla 2021 roku. Analitycy mBanku szacują, że będzie to +3 proc.. Zdaniem IPAG w 2021 roku polska gospodarka urośnie o 4,3 proc.

Wzrost gospodarczy na świecie

Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 12,7 proc. kw/kw w strefie euro i o 12,1 proc. w całej Unii Europejskiej w III kw. 2020 r.

Najswieższe dane na temat PKB w Unii Eurpejskiej pokazują, że w ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w III kw. br. o 4,3 proc. w strefie euro oraz o 3,9 proc. w całej UE.

Z raportu Banku Światowego wynika, że PKB na całym świecie spadnie w sumie o 5,2 proc. r/r/ w 2020 roku.

Podsumowanie

Eksperci podkreślają, że zmiany PKB w 2021 roku będą zależały od tempa łagodzenia restrykcji i wychodzenia gospodarek z pandemii koronawirusa. Kluczową rolę odegra w tym także tempo szczepień przeciwko COVID-19