Rozpisany na 30 lat plan transformacji energetycznej Unii Europejskiej to projekt, którego skutki odczuje każdy przedsiębiorca, producent rolny i obywatel. Cel jest niezwykle ambitny – zeroemisyjna energetyka do 2050 roku, likwidacja smogu, zrównoważone rolnictwo i przywrócenie różnorodności biologicznej kontynentu. Duże emocje budzi jednak sposób dochodzenia do celu i jego gigantyczne koszty, szacowane na 13% unijnego PKB. Polska może być jednym z największych beneficjentów transformacji energetycznej i Zielonego Ładu, gdyż aż 80% produkcji prądu pochodzi u nas z paliw kopalnych. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest doskonała współpraca pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi.

  • Zielona Polska jako element europejskiego Zielonego Ładu. W jakich dziedzinach czekają nas największe wyzwania, jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną i jakie mogą być jej koszty?
  • Transformacja energetyczna to nie tylko wielkie elektrownie. Źródłem emisji CO2 i pyłów są nie tylko wielcy producenci energii elektrycznej ale także małe, miejskie kotłownie i setki tysięcy domowych pieców, także na wsiach. Co robić, by transformacja energetyczna „zeszła w dół”? Kto powinien ponosić koszty wsparcia osób i społeczności zmagających się z „ubóstwem energetycznym”? Czy rząd przygotowuje instrumenty, które pozwolą gminom bardziej zaangażować się w program Czyste Powietrze?
  • Śląsk jako miejsce największych w Europie inwestycji dot. neutralności klimatycznej. W Zielonym Ładzie zarówno w skali kraju jak i Europy nie ma ważniejszego miejsca transformacji energetycznej, niż Śląsk. To nie tylko niemal 80 tysięcy zatrudnionych w kopalniach ludzi ale także przyzwyczajenie mieszkańców do taniej, chociaż „brudnej” energii. Jak powinna wyglądać współpraca samorządu, przedsiębiorców, rządu, NGO i instytucji unijnych aby transformacja energetyczna regionu zakończyła się sukcesem? Jakie rozwiązania należy wdrożyć w pierwszej kolejności w celu poprawy efektywności energetycznej śląskich domów?
  • Zielony ład w rolnictwie – co to oznacza? Strategie „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” oznaczają m.in. objęcie ochroną 30% powierzchni UE, zmniejszenie o połowę stosowania pestycydów w rolnictwie, przywrócenie swobodnego przepływu rzek czy nasadzenie 3 mld drzew. 40 proc. budżetu wspólnej polityki rolnej ma być przeznaczone na cele środowiskowe Co to oznacza dla polskich producentów rolnych i firm?
  • Zielony Ład to technologia. Eliminacja węgla z energetyki oraz stopniowe odchodzenie od ropy i gazu oznaczają nie tylko konieczność zastąpienia ich technologią wodorową czy OZE. To również wiele rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną już istniejących pieców, budynków i przewodów kominowych. Czy takie technologie powinny doczekać się podobnego wsparcia ze strony rządu i samorządów jak np. domowa fotowoltaika?

Debatę poprowadzi Jakub Pawłowski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Potwierdzeni uczestnicy:

- Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska

- dr Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

- Albert Gryszczuk, Prezes, Krajowa Izba Klastrów Energii

- Paweł Kaczmarek, członek zarządu, Top Farms Sp. z o. o.

Dyskusja transmitowana będzie na żywo, na stronie głównej serwisu gazetaprawna.pl, pod DGP Poleca.