Niewielkie zmiany w poziomie bezrobocia w Unii Europejskiej. Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w maju bez pracy w strefie euro było 11,6 procent osób, a w całej Wspólnocie - 10,3 procent. Miesiąc wcześniej poziom unijnego bezrobocia wyniósł 10,4 procent.

Według Eurostatu, w maju pracy nie miało ponad 25 milionów obywateli w Unii, z czego ponad 18 i pół miliona w eurolandzie. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 22,2 procent w całej Wspólnocie, co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 5 milionów osób poniżej 25. roku życia.

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Austrii - 4,7 procent Austriaków nie miało pracy; następnie w Niemczech (5,1 procent) i na Malcie (5,7 procent). Sytuacja w Grecji i w Hiszpanii ponownie była najgorsza. W tym ostatnim kraju bez pracy było 25,1 procent osób.
Jeśli chodzi o Polskę, to w maju bezrobocie wyniosło 9,6 procent. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo różna jest metodologia badań. Według GUS, w maju stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12,5 procent.