"Żadne dane nie potwierdzając wzrostu cen, ani perspektywy wzrostu gospodarczego ani kształtowanie się cen światowych, ani dynamika płac i sytuacji wewnętrznej. Jeśli zaniepokojenie mieć to raczej przeciwnym trendem. Poziom inflacji jest obecnie zgodny z naszym celem, trochę niższym niż nasz cel o 0,1-proc. W grudniu nastąpił także znaczący spadek inflacji bazowej. Aktualne prognozy przewidują, że spadek ten będzie kontynuowany w bieżącym roku" - powiedział Glapiński podczas wideokonferencji.

"Jeżeli chodzi o perspektywy łączne inflacji na ten rok. Trudne do przewidzenia kształtowanie się koniunktury zagranicznej, sytuacji na rynku pracy, ceny surowców czy czynniki regulacyjne. Te ostatnie winne są temu, że mamy do czynienia z jakimkolwiek wzrostem cen" - dodał prezes.

Według niego zarówno, wywóz śmieci jak i ceny energii elektrycznej, które są kształtowane europejsko i które przychodzą do nas z zewnątrz, nie są w stanie podwyższyć inflacji o znaczący poziom.

"Ewentualne ponowne pogorszenie sytuacji pandemicznej, przedłużenie restrykcji, oczywiście osłabiłoby skalę i tempo ożywienia gospodarczego. To z kolei obniżałoby inflację, a nie ją podwyższało. W szczególności jakby następowała aprecjacja złotego, a mamy ogromną presję zewnętrzną na aprecjację złotego" - dodał prezes.