W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęte zostały prace nad dokumentem o nazwie Nowa Polityka Przemysłowa Polski. Będzie on bazą do budowania przemyślanej strategii rozwoju. Jednym z ważnych etapów są konsultacje z szerokim gronem przedsiębiorców. Wnioski zawarte zostaną w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu.

Nowa Polityka Przemysłowa Polski powstaje w oparciu o pięć głównych osi rozwojowych.

Cyfryzacja – w stronę czwartej rewolucji przemysłowej

Przyszłość przyniesie połączenie robotyzacji, przetwarzania danych i stałej komunikacji wielu złożonych systemów. Połączone w sieć zespoły maszyn wymagać będą nadzoru wyspecjalizowanej kadry. Żeby polski przemysł pozostał konkurencyjny, musi brać aktywny udział w dziejącej się obecnie czwartej rewolucji przemysłowej.

Bezpieczeństwo – czyli własne zasoby

Nowa strategia weźmie pod uwagę zapotrzebowanie na strategiczne wyroby farmaceutyczne i produkty medyczne, od których dostępności zależeć może zdrowie i życie Polaków. Tego nauczyła nas pandemia. Powstanie lista produktów, które muszą być produkowane lokalnie.

Lokalizacja produkcji przemysłowej – czyli 3 x PL

– Podstawowa zasada brzmi 3 x PL: polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin.

Krótkie łańcuchy dostaw i zróżnicowanie źródeł surowców to trendy europejskiego przemysłu i szansa na rozwój Polski w wielu przyszłościowych branżach.

Zielony Ład

Skala zapotrzebowania na towary produkowane ekologicznie, ale także na technologie służące zmniejszeniu emisyjności i wtórnemu wykorzystaniu surowców będzie w najbliższych dekadach ogromna. Nasze firmy powinny być odpowiednio wcześnie gotowe do konkurowania z globalnymi liderami.

Nowoczesne społeczeństwo

Nowe technologie nieustannie tworzą miejsca pracy. Wymagają jednak kompetencji, które zastępują dotychczasowe umiejętności i zawody. Regularny rozwój umiejętności pracowników, przede wszystkim kompetencji cyfrowych, będzie bardzo ważny. Drugim istotnym obszarem jest wzrost zaufania społecznego – wzmacnianie więzi społecznych, nawyków i narzędzi służących efektywnej współpracy.

Szerokie konsultacje – Twój głos jest ważny!

Czerpanie doświadczeń od samych zainteresowanych pozwoli lepiej identyfikować bariery i proponować efektywne rozwiązania. Zapraszamy: przedsiębiorców, organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu, branżowe jednostki naukowe i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach.

Lista zgłoszonych barier i pomysłów posłuży do stworzenia pierwszej wersji wspomnianej Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. W tej postaci kolejny raz trafi ona do konsultacji. Państwa głos jest ważny – zachęcamy do udziału!

Zapraszamy do wypełnienia formularza online – TUTAJ.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2021 r.