Polska jest w znakomitej formie, rozwija się szybko i powinna być przykładem dla innych krajów Unii Europejskiej. Takiego zdania są analitycy międzynarodowego tygodnika "The Economist", który w dzisiejszym numerze zamieszcza specjalny raport o naszym kraju.

"Od końca komunizmu gospodarka w Polsce rozwinęła się bardziej, niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej" - stwierdza magazyn. Kiedyś uważana za kraj problematyczny, poradziła sobie lepiej niż na przykład Czechy, dzięki terapii szokowej: szybko zniesiono kontrolę cen, otwarto rynki, rozpoczęto prywatyzację.

Od 1992 Polska rozwija się bez przerwy; jako jedyne unijne państwo uniknęła recesji w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Miała także dobre stosunki z byłymi okupantami - Niemcami i Rosją - skuteczniej niż inni walczyła z korupcją i dość dobrze wykorzystała unijne pieniądze.

"Transformacja nigdy się jednak nie kończy" - podkreśla tygodnik. Trzeba jeszcze zmniejszyć sektor publiczny, inwestować w nowe technologie i zatrzymać w kraju najlepszych ludzi.
"Generalnie jednak, gdyby unijni liderzy rządzili swoimi krajami w połowie tak dobrze jak Polska, to w Europie nie byłoby takiego bałaganu jak teraz "- konkluduje "The Economist".