W związku ze zgłoszeniem poprawek na posiedzeniu plenarnym, ustawa wróci do komisji. Jak oświadczył wicemarszałek Bogdan Borusewicz, głosowanie budżetu jest planowane na drugi dzień trwającego posiedzenia Senatu, czyli na wtorek.

W pierwszym czytaniu komisja budżetu i finansów publicznych Senatu zarekomendowała przyjęcie 20 poprawek, w 18 o charakterze merytorycznym.

Równolegle senator PiS Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy budżetowej na 2021 r bez poprawek. Jak argumentował, poprawki zgłoszone przez większość w komisji są albo niemożliwe do zrealizowania bez podnoszenia podatków, albo zbyt mało znaczące, by budżet odsyłać jeszcze do Sejmu.

Reklama

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.