Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1.986,7 tys., czyli była niższa o 92,3 tys., tj. o 4,4% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 8,7%.

Prognozy 15 ekonomistów wahały się od 12,4% do 12,8% wzrostu, przy średniej na poziomie 12,48% (wobec 13,0% r/r miesiąc wcześniej). 

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 12,5%.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił niedawno, że stopa bezrobocia w wakacje może spaść poniżej 12,0%.