Senatorowie opowiedzieli się za przekazaniem dodatkowo na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych kwoty 1,9 mld zł, na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych w wysokości 100 proc. kwoty 4 mld zł.

Zaproponowano też, aby 120 mln zł przesunąć na leczenie psychiatryczne w związku z powikłaniami po COVID-19, a także przesunąć środki w wysokości 80 mln zł na finansowanie psychiatrii dziecięcej.

Reklama

Ponadto po 100 mln zł, według propozycji komisji, ma trafić dodatkowo na dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu walki z COVID-19 i na dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł części oświatowej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla samorządów terytorialnych. Ma to zostać sfinansowane ze wzrostu dochodu z Narodowego Banku Polskiego.

Akceptację uzyskała też m.in. poprawka, która przekazuje 300 mln zł z przeznaczeniem na zakup pomocy i sprzętu dla uczniów do nauczania zdalnego. Natomiast z rezerwy celowej zdecydowano się przeznaczyć 100 mln zł na program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Przegłosowano też poprawkę dot. przeznaczenia 95 mln zł na dodatek do emerytur dla członków Ochotniczej straży Pożarnej.

Zaproponowane przez senatorów poprawki, z wyjątkiem kilku o charakterze redakcyjnym, nie uzyskały akceptacji rządu.

Wcześniej nie wszystkie części ustawy budżetowej uzyskały pozytywne opinie komisji senackich. Komisja kultury i środków przekazu negatywnie zaopiniowała budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a komisja nadzwyczajna ds. klimatu ‒ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ta ostatnia komisja zgłosiła też zastrzeżenia do planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące zakupu akcji w spółkach prawa handlowego i finansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Zdaniem komisji środki te powinny zostać przeznaczone na zwiększone finansowanie programu "Czyste Powietrze" i retencjonowanie wody.