Roche to innowacyjne leki m.in. w takich dziedzinach, jak: onkologia, neurologia, immunologia i hematologia. Ich tworzenie nie byłoby jednak możliwe bez inwestycji w prace rozwojowo-badawcze, których fundamentem są badania kliniczne oraz rozwój technologiczny w zakresie medycyny i opieki medycznej. Dlatego firma z roku na rok zwiększa swoje inwestycje, stawiając na odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Dziś wydaje na ten cel o 60 mln zł więcej niż uzyskuje ze sprzedaży swoich leków w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2019 r. nakłady na badania i rozwój wyniosły 887 mln zł. Oznacza to, że w ciągu roku zwiększyły się o ponad 190 mln zł, a od 2014 r. uległy podwojeniu. W sumie w ciągu sześciu lat firma wydała na takie działania 3,78 mld zł – wynika z najnowszego raportu CSR za 2019 r. zatytułowanego „Tworzymy medycynę przyszłości w Polsce”. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią został on zaprezentowany w nowatorskiej formie - w wirtualnej rzeczywistości, dzięki wykorzystaniu okularów VR.

Prowadzenie w sposób odpowiedzialny biznesu przez Roche koncentruje się na czterech filarach. - Po pierwsze są to pacjenci, gdyż to dla nich tworzymy nowoczesne leki oraz rozwiązania diagnostyczne. Po drugie - innowacje. Skupiamy się na kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które stanowią przełom w leczeniu wielu chorób, zmieniają ich przebieg, poprawiają rokowania i wydłużają życie pacjentów – podkreślał Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska. Trzecim filarem jest współpraca ze środowiskiem naukowym i medycznym, bez czego nie byłoby możliwe odkrywanie, rozwój i dostarczanie innowacji. Ostatnim zaś jest współpraca z towarzystwami naukowymi, ekspertami, organizacjami pacjenckimi i instytucjami publicznymi.

W Warszawie zlokalizowane jest Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy Środkowo-Wschodniej, które zarządza globalnymi badaniami klinicznym Roche w 11 krajach. Tylko w ubiegłym roku firma przeprowadziła w naszym kraju 152 badania kliniczne, które odbyły się na terenie 632 placówek medycznych. Dzięki nim ponad tysiąc pacjentów zyskało dostęp do najnowocześniejszych i ratujących życie terapii. W badaniach klinicznych biorą bowiem udział często pacjenci, którym system nie oferuje żadnych innych opcji terapeutycznych. Przynoszą one jeszcze inną korzyść - chorzy są leczeni na koszt firmy, odciążając tym samym wydatki publicznego systemu ochrony zdrowia. Od 1999 r. Roche zrealizowała w Polsce w sumie 411 badań klinicznych z udziałem niemal 30 tys. pacjentów. Tylko w ubiegłym roku firma wydała na nie 108 mln zł. Niemal jedna trzecia środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój trafia do budżetu państwa w formie podatków i opłat. Warto zauważyć, iż umowy zawierane w ramach badań klinicznych są dodatkowym zastrzykiem finansowym m.in. dla szpitali. Dzięki temu placówki te mogę przeznaczyć dodatkowe środki na zakup nowoczesnej infrastruktury medycznej czy niezbędne remonty.

Materiały prasowe

Jak komentowała dr Marzena Zboch z NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, badania kliniczne są motorem napędowym współczesnej medycyny. - Przynoszą korzyści przede wszystkim leczonym przez nas chorym, przyczyniając się do zwiększenia dostępności nowych leków lub nowych procedur medycznych. Współpraca z globalnymi podmiotami komercyjnymi jest także szansą dla polskich lekarzy na udział w tworzeniu innowacyjnych terapii dla pacjentów oraz korzystania z międzynarodowej wiedzy, najnowocześniejszych narzędzi i aparatury – dodała.

Badania kliniczne to także rozwój biotechnologii, bioinformatyki i informatyki, bez których proces prowadzenia badań byłby w dzisiejszych czasach niemożliwy do przeprowadzenia.

W ramach Grupy Roche w naszym kraju, oprócz Roche Polska, w którego skład wchodzą Global Procurement, Dział Badań Klinicznych oraz funkcjonuje Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, działają również dwie siostrzane spółki: Roche Diagnostics Polska i Roche Diabetes Care Polska.

Bez działań Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche nie byłby możliwy rozwój nowych technologii farmaceutycznych. Ośrodek zatrudniający 500 specjalistów, współpracujących z ponad 100 oddziałami firmy specjalizuje się bowiem m.in. w zbieraniu i analizowaniu ogromnych ilości danych z badań klinicznych czy wspieraniu naukowców i lekarzy w procesie opracowywania nowych leków. Dzięki temu medykamenty szybciej trafiają na rynek.

- Tworzenie wiedzochłonnych miejsc pracy (tzw. KIBS) jest niezwykle istotne także z perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, gdyż inwestycja w ten obszar w długiej perspektywie buduje konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowejpodsumował Wiktor Janicki. Wartość eksportu usług Globalnego Centrum Rozwiązań IT osiągnęła w 2019 r. niemal 822 mln zł.

Warto dodać, że Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności jest na czwartym miejscu, ale od końca. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które mają szanse to zmienić.

Roche wspiera pacjentów również na inne sposoby, m.in. angażując się w proponowanie innowacyjnych metod finansowania leków, organizując program wsparcia, dający pacjentom dostęp do nieosiągalnych leków czy diagnostyki, czy też modernizując procesy diagnostyczno-lecznicze. Firma wspiera poza tym lekarzy i szpitale w doskonaleniu opieki nad osobami chorymi. W 2019 r. na wsparcie towarzystw naukowych wydała ponad 1,3 mln zł. Oprócz tego przeznaczyła 1,153 mln zł na zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i medycznej. Wydała też 874 mln zł na kampanie edukacyjne realizowane przez 26 organizacji.

Firma nie poprzestaje też na dotychczasowych inwestycjach. W 2019 r. podpisała z Ministerstwem Rozwoju list intencyjny, na mocy którego zobowiązała się do ulokowania w naszym kraju Procurement HUB-u – globalnego działu zakupów dla grupy Roche.

PAO, KLK

Materiały prasowe