W ostatnich latach w Polsce liczba transakcji zwiększyła się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie i należy się spodziewać dalszego wzrostu w tym zakresie, oceniają analitycy Banku Pekao w raporcie "Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary".

"Polski sektor IT cechuje rosnąca aktywność w obszarze fuzji i przejęć, co wynika z jego atrakcyjności (obecne i oczekiwane tempo rozwojowe) oraz trendów przychodzących z USA (ogromne inwestycje w Big Techy i startupy technologiczne). Epidemia COVID tylko wzmocniła to zainteresowanie z racji odporności branży. Wg danych Mergermarket, w ostatnich latach w Polsce liczba transakcji zwiększyła się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie. Należy się spodziewać dalszego wzrostu w tym zakresie".

Atrakcyjnych transakcji poszukują zarówno inwestorzy branżowi (dążący do konsolidacji i/lub poszerzenia portfolio), jak i finansowi (np. fundusze private equity, które obecnie posiadają dużą płynność i aktywnie szukają ciekawych spółek z odpornych sektorów), zauważyli analitycy.

"O sentymencie świadczy też zachowanie indeksów giełdowych. Te grupujące spółki informatyczne i gamingowe na przestrzeni ostatnich lat zachowywały się znacznie lepiej niż szeroki WIG, a szczególny rozdźwięk widoczny jest od momentu wybuchu epidemii" - czytamy dalej.