Tymczasem można je przenieś do publicznej lub prywatnej chmury, dostarczanej na przykład przez TENVIRK Sp. z o.o.. Dzięki temu uzyskujemy centralne archiwum korespondencji oraz dostęp do historii kontaktów z kontrahentem z dowolnego miejsca. Pracownicy korzystający z chmury mają swoją „skrzynkę nowych zdarzeń”.

W odróżnieniu od zwykłego programu pocztowego pracownik może zdarzenie (np. email lub polecenie) sam załatwić lub przekazać je do załatwienia innej osobie określając termin realizacji. Dzięki temu nie martwi się czy to, o co prosi zostanie załatwione. Chmura poinformuje go o zadaniach, których nie załatwiono w terminie.

Więcej o takich rozwiązaniach na: www.tenvirk.pl