Bariery i ograniczenia epidemii COVID – 19 spowodowały konieczność zmiany sposobu nawiązywania kontaktów i współpracy z inwestorami. Dla kierownictwa i pracowników Oddziału ARP S.A. było to nie lada wyzwaniem.
Jak w tej sytuacji poradzono sobie z realizacją planów pozyskiwania nowych projektów do programu PSI? Czy ograniczenia w kontaktach z przedsiębiorcami i samorządowcami, brak standardowych imprez promocyjnych, kongresów, konferencji, targów, miały wpływ na wyniki EURO – PARK WISŁOSAN? Na tak postawione pytania Tomasz Miśko, dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu ma prostą receptę:
Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której otaczająca nas rzeczywistość, w tym bariery rozwojowe terenów położonych w obszarze strefy, jak i zagrożenia, które niesie stan epidemii, zmusiły nas do defensywy. Potrzebna jest konsekwentna praca aby oferta inwestycyjna docierała zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność w okolicach Chełma lub Tomaszowa Lubelskiego, jak i tych, którzy swoją siedzibę zlokalizowali w Radomiu, czy też w Stalowej Woli. Trzeba reagować na każdy sygnał o pojawiającym się nowym projekcie, nawet wówczas, kiedy pierwsza ocena wydaje się dyskwalifikować potencjalnego partnera z uwagi na parametry nowej inwestycji, czy też niespełnianie kryteriów do otrzymania wsparcia.
Rozwijając temat dodaje:
Każdy inwestor jest dla nas równie ważny, a jego projekt interesujący. Prowadziliśmy w tym roku zarówno skuteczne negocjacje ze strategicznym przedsiębiorcą koreańskim, jak i z przedstawicielami kilkudziesięciu rodzinnych firm z sektora MŚP. Staramy się za każdym razem podchodzić do sprawy indywidualnie, a skala wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorcy jest naprawdę różnorodna. Z jednej strony innowacyjność, nowoczesne technologie, kilkuset milionowe koszty nowej inwestycji, a z drugiej mały, lokalny przedsiębiorca i prosta, praktycznie warsztatowa produkcja.
Natychmiast po uruchomieniu instrumentu, jakim jest Polska Strefa Inwestycji pracownicy Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ruszyli w teren. Zrealizowanych zostało kilkadziesiąt wizyt w lokalnych samorządach, ponad sto spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Przeszkolono kadrę przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystywano każdą szansę na efektywną promocję oferty obszaru Strefy i Agencji.
Zintensyfikowano działania na terenie województwa lubelskiego. Trudno oczywiście wymienić wszystkie lokalizacje, ale oprócz wspomnianych już Chełma i Tomaszowa Lubelskiego to z pewnością Biała Podlaska, Zamość, Włodawa, Hrubieszów, Kraśnik, czy Janów Lubelski.
Wspólne wydarzenia promocyjne, prezentacje, specjalnie przygotowane materiały informacyjne i reklamowe. Poszukiwaliśmy dużych kompleksów działek inwestycyjnych. Rejowiec, Ryki to tylko przykłady takich działań. Ta praktyka nie spowodowała braku naszego zainteresowania w innych lokalizacjach. Z samorządem Niska na Podkarpaciu przygotowujemy ofertę działki inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z drogą ekspresową S19 i szerokotorowym LHS-em. W naszej siedzibie w Tarnobrzegu wspólnie z władzami miasta i sąsiadującej Nowej Dęby konsekwentnie realizowaliśmy zadania związane z budową infrastruktury technicznej na terenach strefowych. Z kolei w Stalowej Woli, dzięki bardzo dobrej współpracy z Prezydentem Miasta, przygotowujemy atrakcyjną ofertę ponad 140 ha terenu inwestycyjnego, który spełniał będzie najwyższe standardy.
W najtrudniejszym okresie epidemii podwoiliśmy aktywność w mediach społecznościowych, współorganizowane były webinaria, wideo i telekonferencje. Na stałe zagościliśmy z ofertą na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych oraz lokalnych mediów. Nasz wizerunek wzmocniły działania PR zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Podjęliśmy również działania w ramach Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odpowiadając na potrzeby naszych inwestorów, jak choćby akcja dostarczania maseczek ochronnych dla pracowników firm sektora MŚP.
Końcowy efekt tych działań w 2020 roku?
• udzielonych zostało 30 Decyzji o Wsparciu uprawniających przedsiębiorców do korzystania ze zwolnień podatkowych (najwięcej od czasu wejścia w życie regulacji dotyczących wspierania nowych inwestycji)
• wartość nakładów inwestycyjnych pozyskanych nowych projektów to aż 1,76 mld zł, a deklarowana przez przedsiębiorców liczba zatrudnionych to łącznie 770 osób (takie wyniki plasują TSSE wśród trójki najlepszych stref działających w Polsce).
• dokonano historycznie największej sprzedaży nowo wybudowanej hali produkcyjnej o powierzchni 11 tys. m2 w Radomiu,
• podpisano szereg umów o współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz stowarzyszeniami branżowymi przedsiębiorców na terenie działania obszaru Strefy,
• rozpoczęto proces budowy nowoczesnej hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym w Tarnobrzegu o powierzchni 10 tys. m2.
Mocny akcent na zakończenie roku to podstawa do dalszej mobilizacji tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A., w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w zbliżającym się 2021 roku.
Tomasz Miśko: Absolutnie każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali działalności, jeśli tylko prowadzi swoją aktywność w sferze produkcji i jest na etapie planowania nowej inwestycji powinien przed dokonaniem pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania finansowego skontaktować się ze specjalistami z naszego Oddziału. Wspólnie z nimi ustali, czy planowane nowe przedsięwzięcie ulokowane będzie na obszarze zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. - Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN. Zapewniam, że pomożemy na każdym etapie procesu otrzymania Decyzji o Wsparciu, która upoważnia przedsiębiorcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego nawet do wysokości 70% zainwestowanych środków finansowych. Wielkość tego zwolnienia zależy od statusu przedsiębiorcy i lokalizacji nowej inwestycji. Warto również pamiętać, że nowa inwestycja to nie tylko budowa zakładu w rozumieniu zakupu działki, uruchomieniu prac budowlanych, a czasem wcześniej powołania nowego podmiotu gospodarczego. To również zakup maszyn i urządzeń do funkcjonującej już firmy warunkujących wzrost mocy produkcyjnych lub rozszerzenie asortymentu produkcji. Dzisiaj nie trzeba szukać strefy ekonomicznej, to strefa „przyszła” do potencjalnych inwestorów, do każdej miejscowości w naszym kraju. Serdecznie zapraszam do współpracy.