Biuro wyjaśniło w komunikacie, że podczas rozmów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z Ministrem Finansów ustalono, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i restauratorzy, którzy jeszcze nie wykonali obowiązku zakupu kas fiskalnych online, mogą do końca roku składać we właściwych Urzędach Skarbowych wnioski o przedłużenie terminu na zakup tych kas.

Obecny ustawowy termin na zakup kasy upływa 1 stycznia 2021 roku - przypomniano.

Biuro zaznaczyło, że w ustawie o podatku od towarów i usług nałożono na przedsiębiorców z branży gastronomicznej obowiązek kupienia kas online. "Początkowym terminem, określonym w ustawie, był dzień 30 czerwca 2020 roku. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, która szczególnie dotknęła branżę gastronomiczną poprzez zamknięcia i ograniczenie działalności do zamówień w dostawie i na wynos, termin na zakup kas online został wydłużony do 1 stycznia 2021 roku" - wskazano.

Reklama

Dodano, że po interwencji Rzecznika MŚP resort finansów poinformował o możliwości składania przez przedsiębiorców indywidualnych wniosków o odroczenie terminu na zakup kasy online. "Zadeklarował rozpatrzenie każdego indywidualnego wniosku ze zrozumieniem argumentacji, że brak środków na zakup w obecnej sytuacji branży jest uzasadnionym powodem do złożenia wniosku" - podkreślono.

Wyjaśniono, że odroczenie terminu możliwe jest dzięki jednemu z artykułów Ordynacji podatkowej. "Zgodnie z jego brzmieniem organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym" - zauważono.

Biuro poinformowało, że przedsiębiorcy wniosek w tej sprawie powinni skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w nim horyzont czasowy, w ciągu którego deklarują gotowość zakupu kasy. "Odroczenie terminu sprowadza się tym samym do wydłużenia o określony czas możliwości zakupu kasy i może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął. Z tego względu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do końca grudnia br." - poinformowano.

Biuro wskazało ponadto, że decyzja organu podatkowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i uzależniona jest od analizy indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy.