W ubiegłym roku, z okazji obchodów 90-lecia, Bank Pekao S.A. zorganizował pierwszą edycję konkursu „Jesteśmy blisko”. Pracownicy sami mogli wskazać inicjatywy, które chcieliby zrealizować na rzecz lokalnych społeczności w ramach wolontariatu. Sukces pierwszych projektów zaostrzył apetyt na pomaganie, dlatego bank wraz z fundacją podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji. Czas pandemii sprawił, że pracownicy mieli silną motywację do działania, chcieli zrobić coś dobrego dla innych.

Pomysły na pandemię

Celem akcji „Jesteśmy blisko” jest wspieranie inicjatyw doty­czących edukacji, kultury i sztuki, ekologii, ochrony zdrowia i sportu. Każdy pracownik może zgłosić projekt, zaangażować w niego koleżanki oraz kolegów i wspólnie wystąpić o grant na realizację przedsięwzięcia. Pomysłodawcy tegorocznych inicjatyw dostosowali propozycje akcji do panujących warunków i konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu akcji. Na każdy z ponad 50 grantów przeznaczono do 4500 zł.

– Tegoroczna edycja akcji ma szczególne znaczenie ze względu na pandemię. Trudna sytuacja spowodowała, że wolontariusze chcieli pomagać jeszcze bardziej. W związku z dużym zaanga­żowaniem pracowników planujemy nadanie akcji cyklicznego charakteru – mówi Piotr Borowiec, dyrektor biura wolontariatu i kultury korporacyjnej w Banku Pekao S.A. i prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.

Zgłoszenia wolontariuszy stanowiły odpowiedzi na aktualne lokalne potrzeby. W Kutnie pomoc trafiła do licealnej drużyny me­dycznej, której członkowie będą mogli szkolić się w niesieniu po­mocy dzięki specjalistycznemu sprzętowi zakupionemu z grantu. W Koszalinie pracownicy Pekao zamontowali domki dla kotów na zimę, a seniorzy z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Otwocku otrzymali kącik biblioteczny z audiobookami. Lubelskie hospicjum dla dzieci zyskało z kolei koncentrator tlenu dla podopiecznych cierpiących na niewydolność oddechową. Takich akcji było więcej.

Radość dla najmłodszych

„Ogród radości”, „Uśmiech dziecka” i „Słonecznie bez­piecznie” to nazwy kilku projektów skierowanych do dzieci. Pierwszy to pomoc dla Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wolontariusze z Banku Pekao postanowili ożywić szpitalny plac, na którym rosło tylko jedno drzewo. Stworzyli ogród pełen drzew, krze­wów i kwiatów, w którym będą mogli bawić się mali pacjenci. – Satysfakcja po nasadzeniu prawie 60 większych roślin i ok. 100 tulipanów była wielka – mówi liderka projektu Marzena Wasilewska, na co dzień dyrektor obszaru bankowości detalicz­nej Banku Pekao S.A. z Białegostoku.

Drugi z projektów zrealizowany został w jednym z gorzowskich przedszkoli. Pracownicy Pekao postanowili wyposażyć jego plac zabaw w huśtawkę dostosowaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejnym pomysłem na lokalną pomoc było ufundowanie zadaszenia placu zabaw jednego z warszawskich przedszkoli.

Ponadto wolontariusze Banku Pekao z obszaru Technologii i Usług Korporacyjnych, na czele z prezesem Grzegorzem Olszewskim, ze środków z grantu konkursowego zakupili i zamontowali wygodne, a zarazem bezpieczne meble ogrodowe w ośrodku terapeutycznym Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Poprowadzili też zbiórkę środków wśród pracowników na nową lodówkę i okap kuchenny oraz laptopa do użytku małych pacjentów i ich rodzin w trakcie pobytu w ośrodku.

Materiały prasowe

Realizować sportowe marzenia

Wolontariusze Banku Pe­kao podejmowali także działania promujące aktywność fizyczną i wspie­rające młodych sportowców. To m.in. projekty „Pierwsze kroki na Velodromie”, „Z boiska na stadion” oraz „Marsz po zdrowie”. Dla młodych kolarzy z klubu Ślęża Sobótka Bike Aca­demy zorganizowano wyjazd i trening w „świątyni kolarstwa” – na krytym torze w Arenie Pruszków, miejscu rozgrywania Mi­strzostw Świata oraz wielu edycji Pucharu Świata. W treningu uczestniczyli utytułowani sportowcy – Urszula Łoś i Mateusz Rudyk.

Wolontariusze z Chróścic k. Opola kontynuowali zainicjowany w zeszłym roku projekt przygotowany dla piłkarskich młodzików. Zorganizowali cykl profe­sjonalnych zajęć z trenerem z Akademii Piłkarskiej LZS Viktoria Chróścice. Dzięki nowym umiejętnościom sześciu zawodników otrzymało zaproszenie na konsultacje wojewódzkie, gdzie mieli okazję grać z zawodni­kami pierwszoligowego klubu sportowego Odra Opole, a także rozegrać turniej na szczeblu ogólnopolskim.

Materiały prasowe

Bank nie zapomina o zwierzętach

W ramach „Jesteśmy blisko” pracownicy Banku Pekao S.A. zrealizowali też 10 projektów wspierających zwierzęta. Jednym z nich była pomoc koniom, które na co dzień biorą udział w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Pomoc otrzymał również nyski Azyl Kolczasty Gang, prowadzony przez państwa Jurczyk. Rodzina od ponad 15 lat pomaga przetrwać jeżom, które uległy wypadkom, są chore lub za małe, by wejść w okres hibernacji na zimę.

Wsparcie trafiło także do czworonożnych podopiecznych mazurskiego Stowarzyszenia „Uwolnij Psa”, które zajmuje się zwierzętami ze schronisk, socjalizuje je i szuka im nowych właścicieli. Wolontariusze zabezpieczyli schronienie zwierząt na jesień i zimę przed wiatrem, śniegiem, deszczem i mrozem. Miłośnicy zwierząt spod znaku „Żubra” zorganizowali także zbiórkę darów dla schroniska Sonieczkowo w Augustowie. – Wierzę, że dzięki naszej akcji niejedno zwierzę znajdzie nowy dom – mówi liderka projektu Elwira Świtaj, na co dzień specjalista w oddziale Banku Pekao S.A. w Olecku.

Materiały prasowe

ANF