Szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, samorządy, szkoły, ochotnicze straże pożarne i domy pomocy społecznej to główni beneficjenci działań spółki GAZ-SYSTEM. Tegoroczne wsparcie skoncentrowane zostało w miejscach najbardziej narażonych na skutki epidemii. Łącznie na walkę z COVID-19 w 2020 r. firma przeznaczyła ok. 3 mln zł

Nasze działania pomocowe kierujemy tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. W tym roku skupiliśmy się na wsparciu służby zdrowia i nauki zdalnej dzieci w okresie pandemii. Na zakup wyposażenia medycznego szpitali GAZ-SYSTEM przekazał łącznie ponad 1,4 mln zł. Natomiast w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” do 57 szkół trafiło ponad 300 sztuk sprzętu komputerowego, na którego zakup spółka przeznaczyła 750 tys. zł – mówi Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM. Bardzo aktywni są także nasi pracownicy, przekazujący wsparcie rzeczowe i finansowe dla domów pomocy społecznej i najbiedniejszych rodzin – dodaje Dominiak.

Pomoc udzielana przez spółkę w 2020 r. była bardzo zróżnicowana. Celem nadrzędnym stało się przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsparcie finansowe odbywało się głównie w drodze darowizn m.in. dla szpitali, domów pomocy społecznej i ochotniczych straży pożarnych. Natomiast wsparcie rzeczowe realizowane było nie tylko poprzez darowizny w postaci środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek, ale również poprzez akcje społeczne czy warsztaty edukacyjne. Spółka realizowała też cyklicznie programy grantowe, do których można zaliczyć mający już dziesięć lat proekologiczny Fundusz Naturalnej Energii.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

Zaangażowanie firmy w znacznym stopniu wsparli także jej pracownicy, którzy dzięki oddolnym inicjatywom przekazali ponad 50 tys. zł na walkę z epidemią oraz ufundowali prezenty świąteczne dla dzieci.

Zdalna szkoła

Epidemia koronawirusa doprowadziła do niespotykanych dotąd na taką skalę trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. Zdalny system nauki wymógł na każdym uczniu posiadanie sprzętu komputerowego oraz potrzebę dostępu do internetu w domu. Na to wiele rodzin nie mogło sobie pozwolić. Właśnie do nich skierowany został program „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”, w ramach którego do lokalnych samorządów przekazywane były fundusze na zakup sprzętu IT do nauki zdalnej. Jednostki te otrzymały łącznie 750 tys. zł pomocy finansowej. Dzięki niej do 57 najbardziej potrzebujących szkół trafiło ponad 300 sztuk sprzętu, m.in. laptopów, tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym internetem.

Warsztaty edukacyjne online

Już od czterech lat GAZ-SYSTEM zwiększa poziom wiedzy mło- dzieży na temat powstawania i wykorzystywania paliw gazowych oraz bezpiecznej eksploatacji gazociągów. Dotychczas w ramach warsztatów edukacyjnych spółka przeprowadziła ponad 300 atrakcyjnych tematycznie lekcji, dzięki którym niemal 8 tys. uczniów pozyskało poszerzoną wiedzę z zakresu chemii, fizyki i matematyki. W tym roku akcja odbyła się w zdalnej odsłonie. Zrealizowano 111 warsztatów w szkołach z 70 gmin w 15 woje- wództwach. Do szkół przekazano ponad 14 tys. gadżetów wraz z pomocami naukowymi dla nauczycieli do przeprowadzania eksperymentów w trybie zdalnym.

Fundusz Naturalnej Energii

Jest to konkurs grantowy nagradzający autorskie pomysły mające na celu ochronę i ratowanie środowiska naturalnego. Ideą jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. Każdego roku laureaci konkursu wykazują się kreatywnością, proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. W X edycji konkursu na działania przyjazne środo- wisku przyznano 188 grantów o maksymalnej wartości 10 tys. zł każdy. Łącznie była to kwota ponad 1,5 mln zł na rozwój i edukację lokalnych społeczności. Tegoroczna XI edycja konkursu zakłada przekazanie 48 grantów w ośmiu województwach: kujawsko-po- morskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. Ogłoszenie laureatów aktualnie trwającej edycji funduszu odbędzie się 19 lutego 2021 r.

Wolontariat i zaangażowanie pracowników

2020 to także rok zaangażowania oraz wielkiego serca pracowników GAZ-SYSTEM. W kwietniu oraz w grudniu w ramach programu „GAZ-SYSTEM Wspólnie dla Innych” pracownicy przeprowadzili zbiórkę na rzecz szpitali jednoimiennych, oddziałów zakaźnych oraz domów pomocy społecznej. W akcji wzięło udział prawie 500 osób, które zebrały w sumie ponad 50 tys. zł. Zgromadzone fundusze przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, a także na zaspokojenie bieżących potrzeb we wspomaganych placówkach.

Pracownicy spółki spełniali również marzenia dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które w listach do Świętego Mikołaja opowiadały o sobie oraz prosiły o wymarzone upominki pod choinkę. Każdy pracownik mógł wybrać list oraz kupić prezent dla dziecka. Wszystkie zgłoszone w listach marzenia zostały spełnione.

Materiały prasowe
Materiały prasowe