Nagły i długotrwały w skutkach atak COVID-19 na wie- le miesięcy wstrzymał rozwój przedsiębiorstw, a w przypadku niektórych segmentów biznesu, całkowicie uniemożliwił kontynuowanie działalności. Są jednak takie sektory gospodarki i przedsiębiorstwa, które muszą funkcjonować bez przerwy ze względu na strategiczny charakter działalności. Wśród nich jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które nie może pozwolić sobie na wstrzymanie wydobycia i dystrybucji gazu. Ogromna w tym zasługa kilkunastu tysięcy pracowników, którzy dbają o to, by nikomu nie zabrakło gazu, zapewniając komfort i poczucie bezpieczeństwa milionom polskich rodzin.

PGNiG, mimo spadku cen gazu i ropy naftowej, wypracowało dobre wyniki finansowe i nieprzerwanie realizuje swoje plany inwestycyjne. Sukces dla firmy tak blisko związanej z życiem Polaków, w tych trudnych okolicznościach, stał się zobowiązaniem do niesienia pomocy.

Od marca PGNiG przeznaczyło prawie 50 mln zł na przeciw- działanie epidemii COVID-19. To wartość pomocy udzielonej na zewnątrz oraz koszt zabezpieczenia pracowników w spół- kach Grupy Kapitałowej i utrzymania ciągłości pracy
zakładów. Wsparcie materialne i finansowe trafiło w większości do placówek zdrowotnych, ale także instytucji opiekuńczych. Beneficjentami były domy pomocy społecznej, hospicja oraz organizacje wspierające kombatantów.

Ponad 6,5 mln zł PGNiG przekazało wiosną na rzecz szpita- li i lokalnych ośrodków zdrowia w regionach, m.in. placówek w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim. Niemal 1,9 mln zł trafiło do Centrum Medycznego w Łańcucie, które wówczas stało się tzw. szpitalem jednoimiennym dla woje- wództwa podkarpackiego, oraz do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Spółka wsparła także Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Wojewódzki Szpital Za- kaźny oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Fundusze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego, m.in. bronchofiberoskopu, ułatwiającego badanie dróg oddechowych oraz niezbędnych dla ratowania życia respiratorów i kardiomonitorów. Na początku grudnia kolejna transza pomocy, o łącznej wysokości ponad 1,9 mln zł, trafiła do kilkunastu placówek medycznych w całym kraju.

PGNiG włączyło się również w pomoc dla instytucji państwowych mierzących się ze skutkami pandemii. Pracownicy na co dzień odpowiadający na pytania klientów dzwoniących na infolinię spółki PGNiG Obrót Detaliczny po odpowiednim przeszkoleniu zastępowali pracowników infolinii o koronawirusie prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. We współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej firma uruchomiła także wideoinfolinię dla osób niesłyszących, potrzebujących informacji na temat COVID-19. Wiosną tego roku za pośrednictwem spółki PGNiG Serwis 161 zestawów komputerowych trafiło do szkół w Warszawie, Nadarzynie, Ło- dzi oraz gminach Więcbork i Jeżewo. Sprzęt teleinformatyczny otrzymał także Główny Inspektorat Sanitarny.

Krzewienie polskiej kultury oraz troska o rozwój młodych pokoleń, jest ważną częścią realizowanych przez spółkę działań społecznych, także w czasie pandemii. Oprócz przekazania sprzętu komputerowego dla szkół i zakupu sprzętu do nauki zdalnej, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została wyłącznym sponsorem pasma edukacyjnego „Szkoła z TVP”, który umożliwił uczniom dostęp do materiałów ułatwiających naukę zdalną.

Materiały prasowe
Obok dużych projektów pomocowych, w ostatnich miesiącach firma zrealizowała wiele mniejszych, doraźnych inicjatyw. W ramach oddolnej akcji pracowników, przy wsparciu zarządu spółki i Fundacji PGNiG, zebrano prawie 60 tys. zł dla centrum opiekuńczo-leczniczego w Warszawie, szpitala w Międzychodzie oraz dwóch domów pomocy społecznej – w Psarach i Foluszu. Środki te zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej. W odpowiedzi na powódź, która w lecie tego roku nawiedziła Podkarpacie – region szczególnie ważny dla firmy – PGNiG przekazało prawie 300 pralek, lodówek i kuchenek prawie 260 rodzinom dotkniętym skutkami żywiołu.
Działania pomocowe podejmowane przez spółkę przekroczyły również granicę Polski. PGNiG dofinansowało wysyłkę środków dezynfekujących do placówek ochrony zdrowia na Ukrainie i w Mołdawii. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przekazało także maseczki i termometry dla mieszkańców Uzbekistanu i Kazachstanu.

Wsparcie udzielone przez PGNiG, w ramach inicjatyw Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz własnych projektów, było wielowymiarowe tak, jak potrzeby, które wskutek pandemii dotknęły społeczeństwo. „Jesteśmy blisko Ciebie” to ważne hasło przyświecające spółce. Te słowa mają znaczenie dziś, w obliczu COVID-19, ale także w każdych innych okolicznościach, w których potrzebna jest pomoc dla drugiego człowieka.