Czynne mogą być natomiast małe sklepiki ale tylko pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel sklepu. Za ladą może też stanąć osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina iż niezgodne z prawem jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy cywilnoprawnej na pracę w święta, jeśli zakres obowiązków jest identyczny z obowiązkami wykonywanymi w ramach etatu. Jest to wykroczenie karane grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych.