Banki i SKOK-i w listopadzie br. udzieliły o 45 proc. mniej kredytów gotówkowych i wydały o 35 proc. mniej kart kredytowych wobec listopada 2019 r. - podało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. O 7 proc. więcej udzielono natomiast kredytów mieszkaniowych.

Jak wskazano w informacji prasowej, w listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej dwóch rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. "W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-45,2 proc.) mniej kart kredytowych, udzieliły o (-32,1 proc.) mniej kredytów gotówkowych" - podano. Wzrost odnotowały natomiast kredyty mieszkaniowe, których udzielono o (+7,2 proc.) więcej niż rok temu w listopadzie, więcej było też kredytów ratalnych o (+4,6 proc.).

Dodano, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (-41,5 proc.) mniej limitów kartowych niż przed rokiem. Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów gotówkowych o (-28,4 proc.). Dodatnia dynamika dotyczy natomiast kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+15,4 proc.) oraz kredytów ratalnych o (+5,0 proc.).

W trakcie jedenastu miesięcy 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2,514 mln kredytów gotówkowych (-30,7 proc.) na kwotę 46,943 mld zł (-31,2 proc.) oraz 3,236 mln kredytów ratalnych (+3,3 proc.) na kwotę 13,93 mld zł (+3,0 proc.), zaś kredytów mieszkaniowych 199,3 tys. (-9,5 proc.) na kwotę 57,92 mld zł (-3,4 proc.) - poinformowało BIK.

Jak wyjaśniono, w okresie styczeń - listopad 2020 r. ujemne dynamiki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów gotówkowych, dotyczyły wszystkich przedziałów wartości udzielanych kredytów. "Widzimy już to zjawisko od początku pandemii" - zaznaczono. Najwyższy spadek w ujęciu wartościowym dotyczył kredytów powyżej 50 tys. zł (-35,4 proc.), a w ujęciu liczbowym kredytów z przedziału 3 - 10 tys. (-33,7 proc.). "Ponownie, niższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów gotówkowych z przedziału niskokwotowego do 1 tys. zł: liczbowo (-19,6 proc.) oraz (-20,9 proc.) wartościowo" - wyliczyło BIK.

Według ekspertów może to świadczyć o większej ostrożności banków w udzielaniu bardziej ryzykownych kredytów jakimi są kredyty wysokokwotowe. "Niskokwotowe kredyty gotówkowe mogą natomiast w jakiejś części kompensować brak dostępności do pożyczek pozabankowych" - dodano.

Jak wskazał cytowany w informacji główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski, jedynie w przypadku kredytów ratalnych wystąpiły dodatnie dynamiki w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2020 r. "W okresie styczeń - listopad 2020 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowaliśmy dodatnie dynamiki sprzedaży: odpowiednio (+3,3 proc.) oraz (+3,0 proc.)" - powiedział.

Jak dodało BIK, w listopadzie br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano "kolejne dodatnie dynamiki wartości (+15,4 proc.) udzielonych kredytów, przy pierwszy raz w pandemii dodatniej dynamice liczby udzielonych kredytów (+7,2 proc.) w porównaniu z listopadem 2019". Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 350 tys. zł, których pomiędzy styczniem a listopadem 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 7,6 proc., a w wartościowym o 8,6 proc.