Minister finansów uspokaja w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Mateusz Szczurek zapewnia, że nagrana rozmowa ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belki nie wpłynęła na treść ustawy. Minister podkreślił, że zapis umożliwiający bankowi centralnemu zakup papierów wartościowych poza operacjami otwartego rynku był w projekcie ustawy od początku, czyli jeszcze przed podsłuchaną rozmową.

Mateusz Szczurek dodał, że nowelizacja była akceptowana przez jego poprzednika. Większość najważniejszych założeń została przyjęta przez ministerstwo przed końcem listopada 2013 roku, czyli w czasie, kiedy resortem kierował Jacek Rostowski

Dziś rząd przyjął założenia do ustawy o NBP. Projekt daje bankowi centralnemu możliwość - z unijnymi ograniczeniami - kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym. Wprowadza też rotacyjność kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej. Jedną trzecią jej składu powoływano by co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat.